Privacy Policy

Wij garanderen uw veiligheid als u deze App gebruikt. Uw gegevens worden uitsluitend voor de in de Privacy Statement omschreven doelen gebruikt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar App en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de juiste informatie te tonen in de App.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy dan kunt u contact met ons op nemen. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy tussentijds te wijzigen. Op deze pagina is altijd de meest recente informatie beschikbaar.

Datum: 21 oktober 2014